Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) - PaginaFarmacistilor.ro

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR)


Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Romānia include peste 120 000 de membri.

Conform Ordonan?ei de Urgen?? 144/2008, Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Romānia se organizeaz? ?i func?ioneaz? ca organiza?ie profesional?, cu personalitate juridic?, neguvernamental?, de interes public, apolitic?, f?r? scop patrimonial, cu responsabilit??i delegate de autoritatea de stat, avānd ca obiect de activitate controlul ?i supravegherea exercit?rii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa?? ?i, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practic? public? autorizate.

La nivel na?ional, organele de conducere ale Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Romānia sunt: Adunarea General?, Consiliul Na?ional, Biroul Executiv ?i Pre?edinte.

Contact

Sediul Central:
Strada Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucure?ti
Tel. 021/2240055; Fax. 021/2240075
Email: secretariat@oamr.ro
Web: www.oamr.ro

Sef Compartiment publicatii si comunicare:
Izabela Agavriloaie
e-mail: arsmedica@oamr.ro

Sef Departament Secretariat Protocol
Crina Grigore
secretariat@oamr.ro

Sef Departament profesional ?tiin?ific
Dana Butoi
profesional@oamr.ro

Sef Comisia de Educa?ie Continu?
Ardeu Ladinia
emc@oamr.ro

Jurist: Luminita Popa
juridic@oamr.ro


Filiale

Filialele Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Romānia:

Filiala Alba
Pre?edinte: Pārvu Corneliu Adrian
Bdul. Revolu?iei, nr. 23, Alba Iulia
0258/830.570
parvuadrian2005@yahoo.com

Filiala Arad
Pre?edinte: Ardeu Ladinia
Str. A. Karoly, nr. 1-3, Arad
0257/338.460
www.oamgmamr-arad.ro
ardeul@yahoo.com

Filiala Arge?
Pre?edinte: Ambru? Estera
Bdul. Republicii, nr. 41, Pite?ti
0348.401.082
www.oammr-arges.ro
oammr_arges@yahoo.com

Filiala Bac?u
Pre?edinte: Chicea Minodora
Str. 9 Mai, nr. 7, Bac?u, cod 60019
0234/518.720
minodorachicea@yahoo.com

Filiala Bihor
Pre?edinte: Busuiog Iuliana
Str. Grigore Moisil, nr.8, sc.B, et.1,

ap.11, Oradea
0359/191960

Filiala Bistri?a N?s?ud
Pre?edinte: B?lan Rodica
Str. Alba- Iulia, nr. 7, Bistri?a
0263/214.390 int 160/fax 231.404
www.bistrita.ro/oammr/
bistrita_oammr@yahoo.com

Filiala Boto?ani
Pre?edinte: Spatariu Viorel
Str. Marchian (Spit. Jude?ean), Boto?ani
0231/531.313
oammr.botosani.ro
oammrbt@yahoo.com

Filiala Bra?ov
Pre?edinte: Curesciuc Cerasela
Str. Al. I. Cuza, nr. 28- 30, Bra?ov
368/436.019
www.oammrbv.lx.ro
oammrbv@yahoo.com

Filiala Br?ila
Pre?edinte: Preda Mariana
Str. Gr?dinii Publice, nr. 2, Br?ila
0239/611.863
oammr_braila@yahoo.com

Filiala Bucure?ti
Pre?edinte: Mazilu Carmen
Strada Avrig nr. 12, etaj 1, sector 2, Bucure?ti
021/444.10.68
www.oammrbuc.ro
oammrbucuresti@yahoo.com

Filiala Buz?u
Pre?edinte: ?tefan Claudia
Str. General Grigore Bastan, nr. 3,

cod. 120130, Buz?u
0238/726.632
www.oammr-buzau.ro
info@oammr-buzau.ro

Filiala Cara? Severin
Pre?edinte: Iovanovici Maria
Str. Sportului, nr. 5, sc. 2, ap. 2, Re?i?a
0355/417.338
http://ordinulasistentilormedicali.blogspot.com
oammr_cs@yahoo.com

Filiala C?l?ra?i
Pre?edinte: ?tefan Eftimie Stelu?a
Str. Eroilor, nr. 1-3, C?l?ra?i
242/315.343
misdspcl@yahoo.com

Filiala Cluj Napoca
Pre?edinte: Buiga Emil
Str. Ilie M?celaru, nr.32, Cluj
0264/487058
www.oamr-cluj.ro
web@oammr-cluj.ro

Filiala Constan?a
Pre?edinte: Timofte Mircea
Bdul Tomis, nr. 145, Constan?a
0241.660.455
www.oammr-constanta.ro
oamr_cta2004@yahoo.com

Filiala Covasna
Pre?edinte: Furtun? Virginica
Str. Stadionului, nr. 1- 3, Sf. Gheorghe
263/311.584
oammrcovasna@hotmail.com

Filiala Dāmbovi?a
Pre?edinte: Moraru Florin Costin
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, Tārgovi?te
0245/521.501
oammr_dambovita@yahoo.com

Filiala Dolj
Pre?edinte: Gavrilescu Florin Viorel
Str. Tabaci, nr. 1, Craiova
0251.510.700
www.oammrdolj.ro
secretar@oammrdolj.ro

Filiala Gala?i
Pre?edinte: Artimof Daniela
Str. Br?ilei, nr. 177, Bl. S?n?tatea 38,

et. 1, ap. 7, Gala?i
0236.461.727
www.oammr-galati.ro
oammr.gl@gmail.com; office@oammr-galati.ro

Filiala Giurgiu
Pre?edinte: Neac?u Mariana
Str. Bucure?ti, nr. 82, Giurgiu
0246/214.086
oammrgiurgiu@yahoo.com

Filiala Gorj
Pre?edinte: Cīrstoiu Lucian
Str. Progresului, nr. 18, Tg. Jiu
0253/227.160
OAMMR_GORJ@YAHOO.COM

Filiala Harghita
Pre?edinte: Doczy Rossler Janos
Str. Kossuth Lajos nr. 4, Miercurea Ciuc
0266/310.743
www.oammrhr.ro
ord.asist@oammrhr.ro

Filiala Hunedoara
Pre?edinte: Ionescu Mariana Lucia
Str.N. B?lcescu, nr. 13, sc. I, ap. 1, Deva
0354/113.456
oammr_hunedoara@yahoo.com

Filiala Ialomi?a
Pre?edinte: Dumitru Florin
Str. Decebal, nr. 1, Slobozia
0243.234.980
oammr_ialomita@yahoo.com

Filiala Ia?i
Pre?edinte: Pintilie Liliana L?cr?mioara
Pia?a Unirii, nr. 5, sc. A, parter, Ia?i
0232.240.695
www.oamr-iasi.ro
secretar@oamr-iasi.ro

Filiala Ilfov
Pre?edinte: Florea Aurelia
Str. Aviator Popi?teanu, nr. 46, sect. 1, Bucure?ti
021/324.90.84
oammr_if@yahoo.com

Filiala Maramure?
Pre?edinte: Totorean Viorica
Str. George Co?buc, nr. 31, Baia-Mare
0262.276.830
www.oamgmamr-mm.ro
oammrmaramures@yahoo.com

Filiala Mehedin?i
Pre?edinte: Grigorescu Virgil Mihai
Str. Traian, nr. 115, Drobeta Tr. Severin
0252.316.690
www.oammr-mh.ro
oamrmh@home.ro

Filiala Mure?
Pre?edinte: Duca Radu
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, Tārgu Mure?
0265.218.395
oammr_mures@yahoo.com

Filiala Neam?
Pre?edinte: Sīrbu Puiu
Bdul. Traian, nr. 1, Piatra Neam?
0233.224.737
www.oammr-neamt.go.ro
oammr_neamt@yahoo.com

Filiala Olt
Pre?edinte: Liciu Emilian
Str. Tineretului nr.1 (Policlinica Veche), Slatina
0249.418.510
oasm_olt@rdslink.ro; oammr_olt@yahoo.com

Filiala Prahova
Pre?edinte: St?nescu ?tefania
Str. Tache Ionescu, nr. 13, Ploie?ti
0244/520.696
ina_stanescu2009@yahoo.com

Filiala Satu - Mare
Pre?edinte: Costea Daniela
Str. Avram Iancu, nr. 16, cam. 1, Satu Mare
0361/881.661
oamrsm@yahoo.com

Filiala S?laj
Pre?edinte: Mure?an Rodica Maria
Str. Dumbrava, nr. 47, bloc D21, ap.11, Zal?u
0360/101.160
oammrsj@yahoo.com

Filiala Sibiu
Pre?edinte: Grusea Valeria
Bd. Victoriei, nr. 10, Sibiu
0269/212.108
www.oamr-sibiu.ro
oamr_sibiu@yahoo.com

Filiala Suceava
Pre?edinte: Cozmanciuc Lenu?a
Bdul. Decembrie 1918, nr. 21, et.10, Suceava
0230.550.009
www.oammr-sv.ro
oammr_suceava@yahoo.com

Filiala Teleorman
Pre?edinte: Miu Lucre?ia
Str. Libert??ii, nr. 122-124, Alexandria
0247/421.206
oammr_teleorman@yahoo.com

Filiala Timi?
Pre?edinte: Sīrbu Ofelia- Aurelia
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, ap. 9, Timi?oara
0256/274.739
www.oammr-timis.ro
oammr_timis@mail.dnttm.ro

Filiala Tulcea
Pre?edinte: Wagner Mariea
Str. 1848, nr. 32, Tulcea
0240/531.813
oammrtl@yahoo.com

Filiala Vālcea
Pre?edinte: Negrescu Constantin
Str. Matei Basarab, bl. 128, sc. C, ap. 4, Rāmnicu Vālcea
0250/742.547
OAMMRVALCEA@yahoo.com

Filiala Vaslui
Pre?edinte: Bl?jan Elena
Str. Avram Iancu, nr. 332, ap.18
0235/322.733
www.oamrvaslui.ro
oammrvaslui@yahoo.com

Filiala Vrancea
Pre?edinte: Alexandru Cezar
Str. Bdul. G?rii, nr. 14, Foc?ani
0237/224.815Publicatii

Ars Medica - Revista Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din Romānia.
Revista Ars Medica este creditata cu 9 credite/abonament.

Membri
  • Atilla Abonyi
  • Daniela Constantinescu
  • Catalina Pager
  • Gabriela Vasilache
  • Anisoara Barcan
  • Nicu Cosescu
  • Eugenia Popa
  • Aurica Chisalita
  • Florentina Matasa
  • Roxana Popa
Evenimente organizate
Curs "Noutati terapeutice in medicatia femeii la menopauza"
12 Iunie 2013 - 14 Iunie 2013